Χειλεοπλαστική

Χειλεοπλαστική

Χειλεοπλαστική

Χειλεοπλαστική είναι η χειρουργική ανάπλαση των χειλέων για κοσμητικούς λόγους.

Πρόκειται για μία ομάδα χειρουργικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης των χειλέων. Με τη χειλεοπλαστική είναι δυνατή η αύξηση ή η μείωση του όγκου και η αλλαγή του σχήματος των χειλέων.

Ανάδειξη των χειλέων είναι επίσης δυνατή με μη χειρουργικές παρεμβάσεις. Στις παρεμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται τα βιολογικά ή βιοσυμβατά εμφυτεύματα (κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, πολυαιθυλένιο κλπ), που περιγράφονται αναλυτικά στα εμφυτεύματα.

Με τα εμφυτεύματα επιτυγχάνεται αύξηση του όγκου των χειλέων, τονισμός του περιγράμματος, απόσβεση των περιστοματικών ρυτίδων, των ρινοπαρειακών αυλάκων και των αυλάκων στις γωνίες του στόματος.

ΧειλεοπλαστικήΧειλεοπλαστική είναι η χειρουργική ανάπλαση των χειλέων για κοσμητικούς λόγους.

Πρόκειται για μία ομάδα χειρουργικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης των χειλέων. Με τη χειλεοπλαστική είναι δυνατή η αύξηση ή η μείωση του όγκου και η αλλαγή του σχήματος των χειλέων.

Ανάδειξη των χειλέων είναι επίσης δυνατή με μη χειρουργικές παρεμβάσεις. Στις παρεμβάσεις αυτές συγκαταλέγονται τα βιολογικά ή βιοσυμβατά εμφυτεύματα (κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, πολυαιθυλένιο κλπ), που περιγράφονται αναλυτικά στα εμφυτεύματα. Με τα εμφυτεύματα επιτυγχάνεται αύξηση του όγκου των χειλέων, τονισμός του περιγράμματος, απόσβεση των περιστοματικών ρυτίδων, των ρινοπαρειακών αυλάκων και των αυλάκων στις γωνίες του στόματος.

Με τη χειλεοπλαστική επιτυγχάνεται:

  • Αύξηση ή μείωση του όγκου των χειλέων.
  • Απόσβεση των κάθετων περιστοματικών ρυτίδων.
  • Αύξηση του βλεννογόνου (ερυθρού) των χειλέων.
  • Αλλαγή του σχήματος των χειλέων.
  • Τονισμός του περιγράμματος των χειλέων.
  • Ανύψωση του άνω χείλους.

Η χειλεοπλαστική μειώνει την ηλικία του συνόλου του προσώπου, ιδίως αν συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις ανανέωσης του τελευταίου. Η απόσβεση των περιστοματικών ρυτίδων και η αύξηση του όγκου των χειλέων προσδίδει μεγάλη τοπική ανανέωση, πιο ευχάριστη και πιο χαρούμενη όψη.

Χειλεοπλαστική

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Τοπική ή ενδοφλέβια

1/2 – 1 ώρα ανάλογα με την επέμβαση
Δεν απαιτείται
Μετά από λίγες ώρες
Αν υπάρχουν εξωτερικά ράμματα αφαιρούνται σε 7-10 ημέρες
Μετά την 2η ημέρα
Μετά την 8η-10η ημέρα

Λεπτή, δυσδιάκριτη ουλή στο περίγραμμα των χειλέων, αν η επέμβαση γίνει εξωτερικά. Είναι πιθανον να χρειάζεται κάλυψη με crayon ή μολύβι.Λεπτή δυσδιάκριτη ουλή στην ρινοχειλική πτυχή σε περίπτωση ανύψωσης του άνω χείλους

Σε 10 ημέρες είναι ορατές οι βασικές διαφορές. Το οριστικό αποτέλεμα είναι ορατό σε 1 μήνα

Χειλεοπλαστική

Translate »