Ανανέωση με αυξητικούς παράγοντες (PRP)

Ανανέωση με αυξητικούς παράγοντες (PRP)

Ανανέωση με αυξητικούς παράγοντες (PRP)

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε νέα τεχνική αναζωογόνησης του δέρματος. Πρόκειται για την τεχνική της Αυτόλογης Αναζωογόνησης των Ιστών που βασίζεται στην

Ανανέωση με αυξητικούς παράγοντες (PRP)

αξιοποίηση των αιμοπεταλίων και των λευκών αιμοσφαιρίων του ίδιου του ασθενούς. Τα έμμορφα αυτά στοιχεία του αίματος, ενιέμενα κάτω από το δέρμα, απελευθερώνουν αυξητικούς παράγοντες ικανούς να διεγείρουν την ανάπλαση των υποδόριων ιστών.

Διαδικασία αυτόλογης αναζωογόνησης:
Χωρίς αναισθησία εκτελείται αιμοληψία από περιφερική φλέβα. Το αίμα φυγοκεντρείται σε ειδική συσκευή και ο ορός που περιέχει αποβάλλεται.

Τα εναπομείναντα έμμορφα στοιχεία του αίματος συγκεντρώνονται και εγχέονται με ειδική σύριγγα κάτω από το δέρμα των υπό θεραπεία περιοχών. Συνήθη σημεία έγχυσης είναι οι βαθιές αύλακες και ρυτίδες του προσώπου.

 

Ανανέωση με αυξητικούς παράγοντες (PRP)

_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανανέωση με αυξητικούς παράγοντες (PRP)

Translate »