Μικροφαλία

Μικροφαλία

Μικροφαλία

Το μήκος του πέους, σε πλήρη στύση, από την ηβική σύμφυση μέχρι την κορυφή της βαλάνου κυμαίνεται φυσιολογικά από 10 έως 15 εκ με μέσο όρο τα 13 εκ.
Η μέση διάμετρος, σε χάλαση, υπολογίζεται σε 2,8 εκ. Το μήκος του πέους δεν μετριέται ποτέ σε χάλαση. Το πολύ μεγάλο πέος είναι δυνατόν να εμφανίσει στυτικά προβλήματα λόγω αυξημένων αναγκών αιματώσεως προκειμένου να επιτευχθεί στύση.
Μικροφαλία θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία το μήκος του πέους δεν υπερβαίνει τα 10 εκ.  Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα επικρατούν πολλοί μύθοι σχετικά με το μέγεθος του πέους και το ρόλο του στην σεξουαλική ικανοποίηση της γυναίκας.
Η επιστημονική έρευνα εντούτοις απέδειξε ότι, εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, δεν είναι το μέγεθος του οργάνου αλλά η τεχνική και η εμπειρία που εξασφαλίζει την απόλαυση της ερωτικής συντρόφου. Παρά ταύτα η μικροφαλία δημιουργεί αίσθημα κατωτερότητας και άγχος σε πολλούς άνδρες που οδηγούν συχνά σε σοβαρές διαταραχές ή ακόμη και σε αναστολή της ερωτικής συνεύρεσης.

Μικροφαλία

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρησιμοποιηθήκαν στο παρελθόν διάφορες συσκευές (αντλίες κενού, βάρη κλπ) και σκευάσματα με αμφίβολα, προσωρινά αποτελέσματα ακόμη και μετά από μακροχρόνια, επίπονη χρήση. Οι υποσχέσεις τους είναι ανακριβείς και συχνά εμπεριέχουν κινδύνους.

Σήμερα η μικροφαλία αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με χειρουργική επιμήκυνση που εξασφαλίζει μόνιμη αύξηση του μήκους του πέους κατά 2-5 εκ, ανάλογα με την περίπτωση.

Η επέμβαση βασίζεται στη διατομή συνδέσμων που έλκουν και συγκρατούν το πέος προς τα μέσα και στην αναδιαμόρφωση της περιοχής του εφηβαίου.

Αν χρειάζεται συνδυάζεται με πάχυνση του πέους που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή μοσχευμάτων χορίου-λίπους από τις περιοχές των γλουτών. Η επιμήκυνση του πέους μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία, χωρίς τη χρήση ξένων υλικών και χωρίς να επηρεάζει τις λειτουργίες και την αισθητικότητα του οργάνου.

Μικροφαλία

Μικροφαλία

Translate »