Λίφτινγκ με μεταμόσχευση λίπους

Λίφτινγκ με μεταμόσχευση λίπους

Λίφτινγκ με μεταμόσχευση λίπους

Απόσβεση των ρυτίδων του προσώπου είναι δυνατή με μεταμόσχευση λίπους.
Η λήψη λίπους από ένα άτομο και η εμφύτευσή του σε άλλο μέρος του σώματός του, έχει πολλά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η απουσία αντιδράσεων, η αφθονία περιοχών λήψεως, η απουσία παραμορφώσεων στις περιοχές λήψεως και το μηδενικό κόστος των μοσχευμάτων.

Λίφτινγκ με μεταμόσχευση λίπουςΤο κυριότερο εντούτοις μειονέκτημα της μεθόδου είναι η σταδιακή διάλυση και απορρόφηση του μεταμοσχευμένου λίπους γεγονός που περιορίζει χρονικά τη διάρκεια του αποτελέσματος και επιβάλλει επανάληψη της διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ρυτιδοπλαστική με λίπος επιτυγχάνει:

  • Απόσβεση έντονων ρυτίδων του προσώπου.
  • Απόσβεση αυλακώσεων του προσώπου (ριναπαρειακές αύλακες, ρυτίδες μεσοφρύου κλπ).
  • Διόρθωση ουλών προσώπου.
  • Απόσβεση ουλών ακμής.
  • Αύξηση του όγκου υποπλαστικών περιοχών του προσώπου.
  • Αύξηση του όγκου των χειλέων.
  • Διόρθωση των κρυμμένων θηλών.
  • Αύξηση της διαμέτρου του πέους.
  • Διάταση του χαλαρού δέρματος των άκρων χεριών.
  • Θεραπεία ορισμένων δυσμορφιών του προσώπου.

Λίφτινγκ με μεταμόσχευση λίπους

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Τοπική, γενική για μεγαλύτερες περιοχές

Δεν απαιτείται νοσηλεία
Μετά από 1 ώρα
Δεν υπάρχουν ράμματα
Μετά από 20 ημέρες
Δεν απαιτείται

Σε 20 ημέρες

Λίφτινγκ με μεταμόσχευση λίπους

Translate »