Μεγένθυνση μαστών

Μεγένθυνση μαστών

Μεγένθυνση μαστών

Μεγένθυνση μαστών

Αύξηση ή αυξητική των μαστών είναι η χειρουργική επέμβαση που επιτυγχάνει την αύξηση του μεγέθους των μαστών για κοσμητικούς λόγους ή για την αντιμετώπιση συγγενών ή μετεγχειρητικών δυσμορφιών.

Η αύξηση του μεγέθους των μαστών είναι δυνατή με επεμβάσεις μεταφοράς γειτονικών ή απομακρυσμένων, αυτόλογων ιστών από την ίδια τη γυναίκα.

Μεγένθυνση μαστώνΣήμερα εντούτοις η αύξηση των μαστών γίνεται κατά κανόνα με τη βοήθεια προθέσεων από αδρανή, βιοσυμβατά υλικά που να είναι καλά ανεκτές από τον οργανισμό, δεν προκαλούν αντιδράσεις απόρριψης, δεν ενέχονται σε καρκινογένεση και δεν είναι αντιληπτές οπτικά και ψηλαφητικά. Τέτοιες είναι οι προθέσεις σιλικόνης.

Οι πρώτες προθέσεις σιλικόνης τοποθετήθηκαν το 1960. Έκτοτε, οι συνεχείς έρευνες και οι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στην κατασκευή τελειοποιημένων, ασφαλών προθέσεων για τους μαστούς που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Ο πλαστικός χειρουργός έχει σήμερα στη διάθεσή του ευρύ φάσμα ασφαλών προθέσεων, σε ποικιλία δομής, σχημάτων και μεγεθών που του παρέχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Μεγένθυνση μαστών

Η 50χρονη σχεδόν εμπειρία από την τοποθέτηση των προθέσεων σιλικόνης απέδειξε ότι τα οφέλη από τη χρήση τους είναι πολλά ενώ τα μειονεκτήματα ελάχιστα. Πολλά εκατομμύρια γυναίκες, σε όλο τον κόσμο, έχουν απαλλαγεί από το άγχος και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που προκαλεί η απλασία και η υποπλασία των μαστών, η ανισομαστία και η μαστεκτομή.

Είναι γνωστό ότι ο μαστός αποτελεί πρωτεύον χαρακτηριστικό του φύλου και κατεξοχήν σύμβολο θηλυκότητας.

Η αύξηση των μαστών με προθέσεις είναι σήμερα μια από τις πιο δημοφιλείς και διαδεδομένες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Γενική

45 λεπτά – 1 ώρα
Δεν απαιτείται
Μετά από 1ώρα
Αν υπάρχουν εξωτερικά ράμματα αφαιρούνται την 10η-12η ημέρα
Μετά την 40η ημέρα
Μετά την 3η-4η ημέρα
Περίδεση μαστών με ελαστικούς επιδέσμους κατά τα 3 πρώτα 24ωρα. Στηθόδεσμος θηλασμού ή ειδικός ορθοπαιδικος στηθόδεσμος στην συνέχεια για 30-40 ημέρες

Άμεσα ορατό αποτέλεσμα.»Φυσικοί μαστοί σε 30 ημέρες»

Μεγένθυνση μαστών

Translate »