Ανισομαστία

Ανισομαστία

Ανισομαστία

Ανισομαστία ή ασυμμετρία των μαστών είναι η ορατή διαφορά στο μέγεθος, στο σχήμα ή στη θέση μεταξύ των δύο μαστών.

Μικρές διαφορές στο μέγεθος, στο σχήμα ή στη θέση των μαστών παρατηρούνται συχνά σε πολλές γυναίκες.

Οι διαφορές αυτές, όταν είναι δύσκολα αντιληπτές, θεωρούνται φυσιολογικές και δεν χαρακτηρίζονται σαν ανισομαστία.

Η ανισομαστία παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες και σπανιότερα σε άνδρες. Μπορεί να είναι Ανισομαστίασυγγενής ή να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις. Μπορεί να προκληθεί από αφαίρεση κύστεων ή όγκων, από αφαίρεση τμήματος ή όλου του μαστού ή από αισθητικές επεμβάσεις των μαστών.

Στην ανισομαστία μπορεί να υπάρχει:

  • Υπερπλασία του ενός μαστού με κανονικό τον άλλο
  • Υποπλασία του ενός μαστού με κανονικό τον άλλο
  • Υποπλασία του ενός μαστού με υπερπλασία του άλλου
  • Υπερπλασία διαφορετικού βαθμού και στους δύο μαστούς
  • Υποπλασία διαφορετικού βαθμού και στους δύο μαστούς
  • Πτώση μαστών διαφορετικού βαθμού
  • Διαφορές στο σχήμα των δύο μαστών
  • Ανωμαλίες του θωρακικού τοιχώματος

Ανάλογα με το είδος και την αιτία της ανισομαστίας επιλέγεται η κατάλληλη επέμβαση ή ο συνδυασμός επεμβάσεων για τη διόρθωσή της.

Ανισομαστία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Γενική

1-3 ώρες ανάλογα με την τεχνική
Δεν απαιτείται
Μετά την 1η ημέρα
Τα ενδοδερμικά ράμματα δεν χρειάζονται αφαίρεση. Αν υπάρχουν εξωτερικά ράμματα αφαιρούνται την 10η-12η ημέρα
Μετά τις 40 ημέρες
Μετά την 3η-4η ημέρα
Περίδεση μαστών με ελαστικούς επιδέσμων κατά τα 2 πρώτα 24ωρα. Στηθόδεσμος θηλασμού ή ειδικός ορθοπαιδικός στηθόδεσμος στην συνέχεια για 30-40 ημέρες.

Άμεσα ορατό αποτέλεσμα. «Φυσικοί μαστοί σε 30 ημέρες»

Translate »